Ανακοίνωση για e-mails Μελών


Παρακαλούνται όλοι οι αγαπητοί συνάδελφοι Olympians, δηλαδή οι μετασχόντες των Ολυμπιακών Αγώνων, όλοι των οποίων αυτοδίκαια περιλαμβάνονται στα Μέλη μας, να μας στείλουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους.

Είναι απαραίτητο αυτό να γίνει ακόμη και για όσους κατά το παρελθόν μας τις έχουν γνωρίσει, διότι υπάρχουν αλλαγές ή λάθη.

Με την ευρύτερη χρήση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων έχουμε τη δυνατότητα ταχύτερα και κυρίως οικονομικότερα να ερχόμαστε σε επαφή και να ενημερώνουμε τα Μέλη μας για όλα τα θέματα.

Πέρα από αυτό είμεθα πάντοτε στη διάθεση όλων για κάθε επαφή, ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή με επίσκεψη στα Γραφεία μας, που βρίσκονται στο Κτήριο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στο Χαλάνδρι και επί της οδού Δημητρίου Βικέλα 52.

Από τη Γραμματεία της ΕΣΟΑ