Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης


Αθήνα 18/11/2010
Αρ. Πρωτ: 182

Αγαπητά Μέλη
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ και του Καταστατικού μας, καλείσθε να προσέλθετε στις εργασίες της ετήσιας Γενικής Συνέλευσής μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Κτηρίου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, επί της οδού Δημητρίου Βικέλα 52 στο Χαλάνδρι, στις 9 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την προσδιοριζόμενη ημερομηνία και ώρα με μόνη προϋπόθεση, τα μέλη να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα κατά την τελευταία διετία, της ετήσια συνδρομής ανερχόμενης στο ποσό των 20 Ευρώ.
Πληροφορίες: τηλ. 210 6878 906, 210 6878 888 και 210 9424 174.
ΦΑΞ: 210 6878 711. e-mail: info@hoa.gr

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Ανακοίνωση επί των πεπραγμένων.
  • Οικονομικός Απολογισμός χρήσεως 2009 – 2010.
  • Προϋπολογισμός 2011 – Έγκριση.
  • Ευχαριστήριο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης προς την ΕΟΕ για τη παραχώρηση Γραφείου.
  • Τοποθέτηση στο θέμα αναστολής έκδοσης των ταυτοτήτων.
  • Ενημέρωση του Σώματος σχετικά με τη σύγκληση Ευρωπαϊκού Συνεδρίου των Olympians στην Αθήνα.
  • Συζήτηση επί των κινήτρων υψηλού αθλητισμού.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ