Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΣΟΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΕΣΟΑ

Χαλάνδρι 29/11/2018

Αγαπητά Μέλη

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και το Καταστατικό της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, συγκαλείται η Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Ελλήνων Olympians για τις 11 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, στην οποία καλείσθε  να προσέλθετε.

Η πρώτη σύγκλιση θα πραγματοποιηθεί ώρα 17.00 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η δεύτερη θα διεξαχθεί ώρα 18.00 οπωσδήποτε ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες Olympians, υπό την προϋπόθεση να είναι ταμειακά τακτοποιημένοι.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  • Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΣΟΑ Γεωργίου Ανδρεάδη.
  • Διοικητικός Απολογισμός.
  • Οικονομικός Απολογισμός.
  • Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  • Προϋπολογισμός 2019.
  • Προτάσεις – Εισηγήσεις.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ                               ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ

 

Σημ. Ι: Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος βρίσκεται στο Μικρολίμανο, στον Πειραιά, στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 18. τηλ. 210 4133108 και 210 4133489.

Σημ. ΙΙ: Με την ευκαιρία των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, καλούνται τα Μέλη μας, που δεν έχουν ακόμη αποκτήσει το Δίπλωμα πιστοποίησης της συμμετοχής των στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το οποίο παρέχει η World Olympians Association, να καταθέσουν τα στοιχεία τους στη γραμματεία, για να γίνουν οι τυπικές αλλά απαραίτητες ενέργειες.

          Εκ της ΕΣΟΑ