Η αποδοχή Καταστατικού Χάρτη Αθλητικού Ελέγχου

Σας διαβιβάζουμε απόφαση της ΔΟΕ επισυναπτόμενη φόρμα προς συμπλήρωση, που ζητά τη σύμφωνη γνώμη κάθε Olympian, όσον αφορά στην πολιτική την οποία εφαρμόζει η ΔΟΕ σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Αθλητών και την ως εκ τούτου αποδοχή κωδικοποίησης των εφαρμοζομένων διατάξεων, κυρίως για τους κορυφαίους Αθλητές.

Η ΔΟΕ πιστεύει ότι η εφαρμογή Αθλητικού Καταστατικού Χάρτη θα ενισχύσει την υποστήριξη προς τους Αθλητές, την Αγωνιστική Καριέρα τους, ακολούθως δε και την κοινωνική τους εξέλιξη. Επίσης θα εξασφαλίσει την παραμονή τους στην καρδιά του Ολυμπιακού Κινήματος.

Οι αποδεχόμενοι την προσπάθεια αυτή, θα πρέπει να αποστείλουν τη φόρμα συμπληρωμένη στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση.

https://www.olympic.org/athlete365/athletecharter

Για την ΕΣΟΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ
Γενικός Γραμματέας