Υποτροφίες Μόνο για Olympians

Η Ακαδημία του Ιδρύματος Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων (iSR) έχει προγραμματίσει μια σειρά 20 υποτροφιών για Olympians.

Δεδομένης της γνώσεως – χρήσεως της αγγλικής γλώσσας, σας διαβιβάζω το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου, όπως μας απεστάλη, προς ενημέρωση όσων έχουν την επιθυμία και τις δυνατότητες να διεκδικήσουν μια εκ των υποτροφιών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site της WOA.