Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΕΣΟΑ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΣΟΑ

 1. Πρόεδρος: Βούλα Κοζομπόλη
 2. Α’ Αντιπρόεδρος: Bιργινία Κραβαριώτη
 3. Β’ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Σιρανίδης
 4. Γ’ Αντιπρόεδρος: Μιρέλα Μανιάνη
 5. Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων: Γιώργος Ανδρεάδης
 6. Γενικός Γραμματέας: Ειρήνη Αϊνδιλή
 7. Α’ Ειδικός Γραμματέας: Δημήτρης Μαγγανάς
 8. Β’ Ειδικός Γραμματέας: Έυα Χριστοδούλου
 9. Γραμματέας Ιστορικού ΕΣΟΑ: Γιώργος Λιβέρης
 10. Ταμίας: Χρύσα Μπισκιτζή
 11. Αναπληρωτής Ταμίας: Δήμητρα Μαγκανουδάκη
 12. Υπεύθυνος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων: Δημήτρης Μούγιος
 13. Κοσμήτορας: Τάσος Παπαναστασίου του Νικολάου
 14. Μέλος: Γιώργος Χαλκίδης
 15. Μέλος: Σπύρος Βασδέκης
 16. Μέλος: Ευανθία Μάλτση
 17. Μέλος: Τάσος Παπαναστασίου του Αλεξ.
 18. Μέλος: Νίκος Κακλαμανάκης
 19. Μέλος: Δημοσθένης Ταμπάκος
 20. Μέλος: Σταύρος Γιαννόπουλος
 21. Μέλος: Κώστας Φιλιππίδης