Κοτζιάς Κώστας

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 1912

Κ. ΚΟΤΖΙΑΣ: ΠΡΩΤΑ OLYMPIAN
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο Κωνσταντίνος Κοτζιάς (1892 – 1951) έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2 φορές. Το 1912 στη Στοκχόλμη και το 1924 στο Παρίσι. Το 1912 η Ελληνική Αποστολή περιελάμβανε 12 Ξιφομάχους, ενώ το 1924 επτά. Ο Κοτζιάς σε αμφότερες τις περιπτώσεις μετείχε τόσο στη Σπάθη, όσο και στο Ξίφος Ασκήσεως πέρασε δε στο β’ γύρο. Όταν αγωνίσθηκε το 1912 ήταν φοιτητής, ενώ το 1924 είχε περατώσει τις σπουδές του στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Ρώμης, είχε πολεμήσει στους Βαλκανικούς πολέμους, ενώ είχε κάνει και εξορία στην Κρήτη το 1918 – 19. Το 1934 εξελέγη Δήμαρχος Αθηνών, (ή Αθηναίων) θέση την οποία διατήρησε μέχρι το 1936, οπότε ανέλαβε το Υπουργείο Διοίκησης Πρωτευούσης. Από τη θέση αυτή ανέπτυξε ιδιαίτερη δράση στους χώρους της νεολαίας και του Αθλητισμού, σε εφαρμογή του προγράμματος του Ιωάννη Μεταξά, με τον οποίο συνεργαζόταν στενά. Στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου διέφυγε στην Αίγυπτο και ακολούθως στις ΗΠΑ. Επέστρεψε το 1945 για να ασχοληθεί και πάλι με την πολιτική. Το 1951 αναδείχθηκε εκ νέου Δήμαρχος Αθηνών. Κατά την περίοδο 1935 – 1938 υπήρξε και Μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.