Νικολαΐδης Απόστολος

ΑΜΒΕΡΣΑ  1920

Ο OLYMPIAN ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ 1926

Ο Απόστολος Νικολαϊδης (1896 – 1990) αγωνίσθηκε το 1920 στους Ολυμπιακούς της Αμβέρσας στο Βέλγιο, τόσο στο Ποδόσφαιρο, όσο και στο Δέκαθλο. Η συμμετοχή της Εθνικής Ομάδος μας στο Ποδόσφαιρο ήταν μια πρωτοποριακή και θαρραλέα προσπάθεια που είχε να ξεπεράσει – για να επιτευχθεί – κοινωνικά, διοικητικά και αγωνιστικά εμπόδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε Ολυμπιακό Τουρνουά  Ποδοσφαίρου έκτοτε αγωνισθήκαμε 2 μόνο ακόμη φορές. Το 1952 και το 2004. Ακολούθως, το 1926 στα 30 χρόνια του ήταν Γενικός Γραμματέας του Παναθηναϊκού με Πρόεδρο την εποχή εκείνη (1924 – 27) τον Ολυμπιονίκη της Σκοποβολής Παντελή Καρασεβδά. Με την ιδιότητά του αυτή, στις 25 Νοεμβρίου 1926, κυκλοφόρησε μια εσωτερική εγκύκλιο για τα Μέλη και τους φίλους του Παναθηναϊκού, από την οποία καταφαίνεται η αέναη διοικητική του προσπάθεια την οποία από τότε είχε αρχίσει. Στην Εγκύκλιο αυτή μεταξύ των άλλων αναφέρει:

          «Εξ άλλου όμως και η απόκτησις του δελτίου ταυτότητος είναι ευχάριστος υποχρέωσις για όλα τα μέλη. Είναι αφ’ ενός απόδειξις ότι είσθε και σεις μέλος της κινήσεως αυτής για την αναγέννησιν της νεολαίας μας, αφ’ ετέρου όμως σας δίδει και προνόμοια τα οποία κανείς άλλος δεν έχει: 1ον την ελευθέραν είσοδον εις το γήπεδόν μας σε φιλικούς αγώνας τους οργανωμένους από τον ΠΑΟ. 2ον Καταβάλλετε μόνον δρχ 5 – δια την είσοδον εις τους αγώνας Πρωταθλήματος τους οργανωμένους υπό Ε.Π.Σ.Α αντί της 15δράχμου εισόδου την οποίαν καταβάλλουν όλοι οι άλλοι: 3ον Μόνον όταν προσκαλούνται ξέναι ομάδες και ο Όμιλος επιβαρύνεται με υπέρογκα έξοδα κ.λ.π. επιβάλλεται εισιτήριον και για τα μέλη του Ομίλου, αλλά και πάλιν με εξαιρετικά προνόμοια τα οποία δεν χαίρουν οι άλλοι. Όλα αυτά γίνονται μόνον διά τους κατόχους των δελτίων χρήσεως 1926 – 27.

Και τέλος έχω μια παράκλησιν ακόμα. Ο Όμιλος έχει ανάγκην ηθικής υποστηρίξεως. Η Σλάβια της Σόφιας έχει 2000 μέλη και μάλιστα μεταξύ των καλυτέρων κοινωνικών στρωμάτων της Βουλγαρικής Πρωτεύουσας γι’ αυτό είναι και τόσο μεγάλο σωματείο και η δράσις του τόσο εκτεταμένη και εθνική. Αυτό επιδιόκομεν και εμείς. Όταν παραλάβαμε την διοίκησιν του Ομίλου εύρομεν εις το μητρώον του εγγεγραμμένα 105 περίπου μέλη. Σήμερον ο αριθμός των μελών ανέρχεται εις 210. Εντός του έτους πρέπει να αριθμεί ο Όμιλος όχι λιγώτερα των 500 μελών. Αυτό πρέπει να επιδιώξωμεν όλοι μας. Ο καθένας ας εγγράφει στον Όμιλον τους συγγενείς του, τους φίλους του, τους γνωστούς του. Η προσπάθεια και ο κόπος για τον καθένα μας είναι μηδαμινή. Το όφελος όμως του Ομίλου ανυπολόγιστον. Είμαι βέβαιος πως θα σπεύσουν ολοι να ενισχύσουν το Δ. Συμβούλιον όπως φανεί αντάξιον της τιμής που του κάματε και όπως πραγματοποιήσει τα ιδανικά του Παναθηναϊκού.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Α. Γ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ»

Σημ. Πολύ αργότερα, τόσο η ΔΟΕ, όσο και η FIFA με την UEFA αναγνώρισαν, ως πρώτη επίσημη εκπροσώπηση της Εθνικής μας Ομάδας, στο διεθνή χώρο, αυτή τη συμμετοχή μας στην Αμβέρσα το 1920.