Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

                                                               Αθήνα  9/11/2015
                                                                Αρ. Πρωτ: 117

 

Αγαπητά Μέλη

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Κ. και του Καταστατικού μας, καλείσθε να προσέλθετε στη Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος  (Καραγιώργη Σερβίας 18  Μικρολίμανο Πειραιάς, τηλ. 4133 108 & 4133 489) στις 8 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την προσδιοριζόμενη ημέρα και ώρα με μόνη προϋπόθεση, τα μέλη να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα κατά την τελευταία διετία, της συνδρομής ανερχομένης στο ποσό των  20 Ε.

                          ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Ανακοίνωση Πεπραγμένων .
  • Οικονομικός Απολογισμός χρήσεως 2013-2015.
  • Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  • Απαλλαγή απερχόμενης Διοίκησης των ευθυνών της.
  • Προϋπολογισμός 2016 – Έγκριση.
  • Εισηγήσεις, προτάσεις,  μελών της Γενικής Συνέλευσης.
  • Αρχαιρεσίες εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ε Ε.

Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΣΟΑ τα οποία επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ ή την Ε.Ε να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους στην ΕΣΟΑ (FAX 210 6878 711 ή E-MAIL info@hoa.gr) μέχρι την Παρασκευή 4/12/2015.

 

Με αθλητικούς χαιρετισμούς

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ