Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης και Αρχαιρεσιών της ΕΣΟΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΟΑ

Χαλάνδρι 21/11/2019

Αγαπητά Μέλη Olympians

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και το Καταστατικό της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, συγκαλείται η Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Ελλήνων Olympians για τις 10 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, στην οποία καλείσθε  να προσέλθετε.

Η πρώτη σύγκλιση θα πραγματοποιηθεί ώρα 17.00 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η δεύτερη θα διεξαχθεί ώρα 18.00 οπωσδήποτε ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Έλληνες Olympians, υπό την προϋπόθεση να είναι ταμειακά τακτοποιημένοι.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  • Χαιρετισμός του Προέδρου της ΕΣΟΑ Γεωργίου Ανδρεάδη.
  • Διοικητικός Απολογισμός.
  • Οικονομικός Απολογισμός, χρήσης 2017 – 19.
  • Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  • Προϋπολογισμός 2020.
  • Προτάσεις – Εισηγήσεις μελών Γ.Σ.
  • Αρχαιρεσίες εκλογής νέου ΔΣ και ΕΕ.

Παρακαλούνται τα μέλη της ΕΣΟΑ τα οποία επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ ή την Ε.Ε να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους στην ΕΣΟΑ (FAX 210 6878 711 ή E-MAIL info@hoa.gr) μέχρι τη Δευτέρα 2/12/2019.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

          Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ                                                                   ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ

Σημ. Ι: Ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος βρίσκεται στο Μικρολίμανο, στον Πειραιά, στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 18. τηλ. 210 4133108 και 210 4133489.

Σημ. ΙΙ: Με την ευκαιρία των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, καλούνται τα Μέλη μας, που δεν έχουν ακόμη αποκτήσει το Δίπλωμα πιστοποίησης της συμμετοχής των στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το οποίο παρέχει η World Olympians Association, να καταθέσουν τα στοιχεία τους στη γραμματεία, για να γίνουν οι τυπικές αλλά απαραίτητες ενέργειες.

Επίσης όσοι δεν έχουν προσκομίσει τη φωτογραφία τους για να γίνει σκίτσο, για την Έκθεση των Olympians του 2020, να μην αμελήσουν να το κάνουν.

          Εκ της ΕΣΟΑ