Πρόσκληση της WOA σε δύο για τη Σύνοδο Νέων ΔΟΑ

Η Διεθνής Ένωση των Olympians (WOA), επιθυμούσα να έχει συνεισφορά στη φετινή Σύνοδο Νέων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ), που θα γίνει 1 – 15 Ιουνίου 2019 στην Αρχαία Ολυμπία, προσκάλεσε νέους, δυο εκτός Ελλάδος, για να μετάσχουν με δικές της δαπάνες. Φυσικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Να είναι ηλικίας 20 – 35 ετών, να γνωρίζουν μία από τις επίσημες γλώσσες της ΔΟΕ, που είναι η αγγλική και η γαλλική και να έχουν ήδη έμπρακτα εκφράσει και παρουσιάσει τα κίνητρά  τους για το Ολυμπιακό Κίνημα.

Παραθέτουμε την παραπάνω πληροφορία, για να τονίσουμε το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την Σύνοδο των Νέων, όπου όλες οι χώρες θα σπεύσουν να έχουν αντιπροσώπους τους και όπου θα πρέπει να υπάρχει και αξιόλογη ελληνική συμμετοχή με τις απαραίτητες παρουσίες. Για οποιαδήποτε παραπέρα πληροφορία, τα Μέλη μας μπορούν να απευθυνθούν στη γραμματεία μέσω του mail μας info@hoa.gr.

Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΕΡΗΣ  OLY