Ημέρα Γης

22 Απριλίου: Ημέρα της ΓΗΣ

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ   H Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες-EΣΟΑ και οι Ελληνες Olympians ευαισθητοποιημένοι στα θέματα για το περιβάλλον έχουμε εκπονήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Olympic Green Values, μέσα από το οποίο και σε συνεργασία με Τοπικές αρχές και θεσμικούς φορείς στόχο, έχουμε να ενισχύσουμε την περιβαντολλογική συνείδηση των...