Υποτροφίες Olympians στο πρόγραμμα «AISTS»

Μέχρι 15 Αυγούστου 2015 μπορούν να καταθέτουν τις υποψηφιότητές τους οι Olympians, οι οποίοι επιθυμούν να τύχουν Υποτροφιών της «AISTS». Η «International Academy for Sports Science and Technology» (AISTS) στην οποία θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τον τίτλο Διεθνής Ακαδημία Επιστημονικού Αθλητισμού και Τεχνολογίας (ΔΑΕΛΤ). Εδρεύει στη Λοζάνη, όπου και η...