Αρχαιρεσίες των Olympians

Επιβεβαίωση εμπιστοσύνης αλλά και ανανέωση μελών στις Αρχαιρεσίες των Οlympians

Παρουσία του Προέδρου της ΕΟΕ και Επίτιμου Προέδρου της ΕΣΟΑ Σπύρου Καπράλου, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και των Αρχαιρεσιών της ΕΣΟΑ.